Test Your Bond

Test Your Bond


Apa sing paling gawe kowe seneng?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Apa panganan senenganmu?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Film apa sing mbok senengi?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa sing mbok wedeni?

Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Apa sing bakal mbok pilih?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Rasa senenganmu yaiku?

Sing endi restoran senenganmu?