Test Your Bond

Test Your Bond


Apa sing arep mbok lakokne yen kowe menang lotre?

Apa sing paling kerep mbok ombe?

Apa sing bakal mbok pilih?

Ing ngendi kowe kepingin lungo karo pasanganmu?

Apa miturutmu wengi sing nyenengake iku?

Apa sing bakal mbok pilih?

Apa sing paling gawe kowe seneng?

Sing endi restoran senenganmu?

Pirang gelas teh/kopi sing mbok butuhake saben dinane?

Apa sing mbok wedeni?

Yen pas nganggur, kowe kepingin ing ngendi?

Werna klambi apa sing kerep mbok nggo?

Kowe kepingin pasanganmu dadi sing paling seksi opo paling pinter?

Film apa sing mbok senengi?

Rasa senenganmu yaiku?

Kewan apa sing pingin mbok openi?

Seumpama kowe ketemu jin, apa pangarepan sing arep mbok jaluk?

Apa sing luwih penting kanggo kowe?

Lagu endi sing seneng mbok rungokake?

Kowe seneng Apple Iphone utawa Android Smartphone?

Apa panganan senenganmu?