Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit


Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Ano ang paborito mong kulay?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Ano ang palagi mong iniinom?

Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Ano ang iyong pipiliin?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Ano ang paborito mong pagkain?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Ano ang kinakatakutan mo?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Ano ang pipiliin mo?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?