Subukan ang inyong Pagiging Malapit

Subukan ang inyong Pagiging Malapit


Ilang tasa ng kape / tsaa ang kailangan mo araw - araw?

Aling kulay ng damit ang palagi mong sinusuot?

Ano ang paborito mong pagkain?

Anong uri ng mga pelikula ang gusto mo?

Saang lugar ang gustong mong puntahan kasama ang iyong kabiyak?

Ano ang pinaka makapagpapaligaya sa'yo?

Ano ang kinakatakutan mo?

Ano ang iyong gagawin kung manalo ka sa lotto?

Gusto mo ba na ang iyong asawa ay ang pinakamaganda o pinakamatalino?

Alin sa mga restawran na ito ang iyong pinakagusto?

Ano ang pipiliin mo?

Gusto mo ba ang Apple Iphone o ang Android na smartphone?

Aling hayop ang pinakagusto mong alagaan?

Kung ikaw ay nakakilala ng isang genie, ano ang iyong hihilingin?

Ano ang palagi mong iniinom?

Ano ang paborito mong kulay?

Sa iyong bakante na oras, saan ka pumupunta?

Aling mga kanta ang gusto mong pakinggan?

Ano ang iyong pipiliin?

Ano ang mas mahalaga sa'yo?

Ano ang iyong ideya sa isang perpektong gabi?