Thách Thức Tình Bạn 2020


Bạn có điện thoái Android hay IPhone không?

Tháng sinh của bạn là gì?

Bạn muốn đi đâu cho kỳ nghỉ?

Thời gian yêu thích trong năm của bạn là gì?

Đồ uống bạn thích nhất là gì?

Màu sắc nào bạn yêu thích?

Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Bạn dùng gì nhiều nhất?

Điều gì quan trọng nhất đối với bạn?

Bạn có sợ chó không?