Thách Thức Tình Bạn 2020

Thách Thức Tình Bạn 2020


Bạn có sợ chó không?

Điều gì quan trọng nhất đối với bạn?

Bạn có điện thoái Android hay IPhone không?

Đồ uống bạn thích nhất là gì?

Bạn dùng gì nhiều nhất?

Thời gian yêu thích trong năm của bạn là gì?

Tháng sinh của bạn là gì?

Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh rỗi?

Màu sắc nào bạn yêu thích?

Bạn muốn đi đâu cho kỳ nghỉ?