Thử Thách Có Hoặc Không

Thử Thách Có Hoặc Không


Loại Kem yêu thích của bạn là gì?

Bạn có thể giữ bí mật không?

Món tráng miệng yêu thích của bạn là gì?

Thể loại trò chơi yêu thích của bạn là gì?

Bạn thích tập luyện môn thể thao nào?

Bạn sẽ mua gì nếu trúng số độc đắc?

Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Thời tiết vào mùa nào khiến bạn dễ chịu?

Nếu ngôi nhà của bạn đang cháy, bạn sẽ mang theo những gì?

Thức uống yêu thích của bạn là gì?