Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021


Đối với bạn, điều gì quan trọng hơn?

Bạn thích dùng thẻ tín dụng hay tiền mặt?

Bạn sẽ chọn nơi nào?

Bạn thích Bánh kem hay Bánh pie?

Bạn thích kiểu tóc nào?

Bạn giỏi môn nào?

Bạn sẽ thích xem…?

Bạn thích để râu hay cạo râu?

Bạn thích xem…

Bạn thích điều nào nhất?

Bạn thích mua hàng truyền thống hay mua hàng qua mạng?

Bạn dùng cái nào nhiều nhất?

Bạn là _______.

Bạn thích trời mưa hay tuyết rơi?

Bạn sẽ uống loại thức uống nào?

Bạn sẽ chọn môn nào?

Bạn thích điện thoại Android hay iPhone?

Bạn thích cái nào hơn?

Bạn có thích ăn rau củ hay không?

Bạn sẽ chọn thứ gì?