Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021


Bạn thích cái nào hơn?

Bạn thích dùng thẻ tín dụng hay tiền mặt?

Bạn sẽ uống loại thức uống nào?

Bạn giỏi môn nào?

Bạn thích để râu hay cạo râu?

Bạn thích kiểu tóc nào?

Bạn có thích ăn rau củ hay không?

Bạn là _______.

Bạn thích xem…

Đối với bạn, điều gì quan trọng hơn?

Bạn dùng cái nào nhiều nhất?

Bạn thích điều nào nhất?

Bạn sẽ chọn nơi nào?

Bạn thích trời mưa hay tuyết rơi?

Bạn thích mua hàng truyền thống hay mua hàng qua mạng?

Bạn thích Bánh kem hay Bánh pie?

Bạn sẽ thích xem…?

Bạn sẽ chọn môn nào?

Bạn thích điện thoại Android hay iPhone?

Bạn sẽ chọn thứ gì?