Thách Thức Tình Bạn 2021

Thách Thức Tình Bạn 2021


Bạn thích đi du lịch bằng phương tiện gì?

Bạn lắng nghe con tim hay lý trí?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn sẽ chọn cái nào làm quà tặng?

Bạn thích ăn cái nào?

Cách bạn nói chuyện như thế nào?

Bạn luôn vui vẻ hay luôn giận dữ?

Màu sắc bạn sẽ chọn?

Loài động vật mà bạn thích?

Bạn luôn là người đến trước hẹn hay trễ hẹn?

Bạn sẽ tiêu tiền như thế nào?

Bạn sẽ chọn cái nào?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Loại thời tiết mà bạn thích là gì?

Bạn thích sống ở đâu?

Thể loại tiệc mà bạn thích?

Bạn thích đi du lịch theo nhóm hay đi một mình?

Thể loại bạn bè mà bạn thích?

Bạn thích ăn cái nào?

Bạn thích đi du lịch bàng phương tiện gì?

Bạn thích đọc truyện vui hay giải câu đố?

Bạn muốn sống ở nơi nào hơn?

Bạn thích nói chuyện qua phương tiện nào?

Bạn sẽ chọn chơi cái nào?

Loại trái cây mà bạn thích là gì?

Bạn thích tiền bạc hay địa vị?

Bạn thích mua cái nào hơn?

Bạn thích đi du lịch nơi nào?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích ngồi ở vị trí đầu tiên hay vị trí cuối cùng?

Bạn thích sống như thế nào?

Bạn thích làm việc nào hơn?

Bạn thích làm gì khi rảnh rỗi?

Bạn thích mình giàu có hay hạnh phúc?