ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรก

ความท้าทายของเพื่อน 5 อันดับแรกคุณชอบทำอะไร?

เลือกสิ่งที่สำคัญก่อน:

สิ่งที่แย่ของคุณคือ:

คุณชอบสัตว์แบบไหน?

เลือกขนมทานเล่นที่คุณชอบระหว่างดูหนัง:

คุณอยากทำอะไรกับเงินที่มีอยู่?

คุณชอบทานอาหารเช้าอะไร?

อารมณ์ตอนนี้ของคุณคืออะไร?

เลือกจุดหมาย:

เลือกสถานที่ในธรรมชาติ:

เลือกเครื่องดื่ม:

คุณชอบเรื่องตลกหรือเรื่องเชาว์ปัญญ?

คุณจะเลือกกิจกรรมไหน?

เลือกฤดูกาลที่คุณชอบ:

คุณชอบทำอะไรในเวลาว่าง?

คุณชอบกินอาหารแบบไหน?

คุณชอบนั่งตำแหน่งแรกหรือตำแน่งสุดท้าย?

คุณชอบซื้ออะไร?

คุณอยากกินอะไร?

คุณต้องการเพื่อนแบบไหน?