2020 Friendship Dare

2020 Friendship Dare


Takot ka ba sa mga Aso?

Ano ang pinakainiinom mo?

Alin dito ang iyong paborito na kulay?

Ano ang pinakaginagamit mo?

Saan mo gusto na pumunta para sa bakasyon?

Ano ang paborito mong panahon sa taon?

Ano ang gusto mong ginagawa sa bakante mong oras?

Meron ka bang Android o iPhone?

Ano ang buwan ng iyong kaarawan?

Ano ang mas importante para sa'yo?